Za kaj gre?

English 日本語

Inštitut za biologijo gradi nadomestno stavbo na mestu stavbe vhoda v botanični vrt. Zaradi gradnje bodo odstranjene japonske češnje – sakure.

Zakaj so sakure pomembne?

Sakure so darilo Japonske Sloveniji, prvo je posadila članica cesarske družine leta 2000. Japonska pred vzpostavitvijo diplomatskih odnosov najprej podari sakure in veleposlanik mora o njih poročati. Japonska je naš pomemben gospodarski partner. Vsakoletno srečanje pod cvetočimi češnjami je stičišče za ljubitelje japonske ter pri nas živečo japonsko skupnost.

Kaj pravi inštitut?

Inštitut v sporočilu za javnost 19. junija predlaga:

“Vitalne češnje se za čas gradnje nove stavbe NIB presadi”

Nekaj dreves se torej za čas gradnje presadi in če bodo preživele se jih presadi nazaj v dvidnjena rastišča. Tako velikih češenj se ne da presaditi, opozarja vodja botaničnega vrta Bavcon.

“Vitalne češnje se presadi na novo lokacijo drugje”

Kje bi bila ta lokacija, kdo bi zanjo skrbel in kdo zagotavlja, da se tam ne bo ponovila ista zgodba. Iskanje in zagotavljanje lokacij za projekte v Sloveniji traja desetletja. Trenutna lokacija je bila predvidena za botanični vrt.

“Vzgoja novih sadik iz sort, ki so sedaj posajene v nasadu”

Drevesa bodo spet tako visoko kot so čez 20 let.

“Sadike (iz točke 3.) se posadi na optimalno lokacijo za rast češenj drugje.”

Prelaganje problema na druge. Gradnja se začne prihodnje leto, glede na trajanje postopkov je zagotovitev druge lokacije v tako kratkem času malo verjetna. Drevesa bodo čez 20 let.

Zakaj to ni OK?

Z odstranitvijo bomo v Ljubljani imeli sakure morda nekoč čez 20 let. Japonski bomo poslali sporočilo, da ne cenimo njihovega darila. Inštitut bo park spremenil v svoj polzasebni prostor. Iz upododbitve nove zgradbe je razvidno da zgradba zajema območje ene vrste dreves.

Zadaj za obstoječo stavbo je veliko prostora, stavba bi lahko stala 20 metrov nazaj ali pa se za inštitut poišče druga optimalna lokacija.

Kaj lahko storim?

Lahko pomagaš z delitvijo objave in z lepo besedo pri ljudeh, ki bi lahko na problematiko opozorili in pomagali. Pri objavah uporabljaj hashtag #ljubljanasakura

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *